STAPOL GROUP s.r.o.

PENÍZE PRO VÁS IHNED
FACTORING, POSTOUPENÍ A ODKUP POHLEDÁVEK.

Rychlé a efektivní řešení Vašich finančních problémů formou factoringu, postoupením nebo odkupem Vašich pohledávek.

Specializujeme se především na menší a střední společnosti či podnikatele, kteří se dostali do finančních potíží způsobených nedostatkem finanční hotovosti z důvodu delší splatnosti faktur, faktur po splatnosti atd.

REGRESNÍ FACTORING

U této formy factoringová společnost zálohově financuje pohledávky před splatností, které jsou na ní postoupeny. Financování je poskytnuto do té doby, než odběratel pohledávku uhradí na účet factora, nejdéle však do konce tzv. regresní lhůty. Regresní lhůta je stanovena ve dnech a začíná běžet ode dne splatnosti pohledávky. Maximální výše regresní lhůty po splatnosti není pevně dána, obvykle bývá factoringovou společností stanovena s ohledem na riziko klienta (dodavatele) a odběratelů.
Není-li pohledávka odběratelem uhrazena, po uplynutí regresní lhůty factor navrací pohledávku zpět klientovi k obchodnímu řešení. Zároveň požaduje vrácení poskytnutého zálohového financování plus úhradu nákladů s tímto spojených.

SKRYTÝ FACTORING

Skrytý factoring je specifický tím, že odběratel není informován o předfinancování pohledávek factoringovou společností. Při této formě factoringového financování není dodržena obvyklá podmínka, a to informování odběratele o postoupení pohledávek na factoringovou společnost a získání jeho souhlasu s tímto postoupením.
Skrytý factoring je řešen různými právními a organizačními postupy. Jednou z výhod je například i to, že bankovní účet, na který odběratel hradí, je formálně účtem klienta a nikoli účet factoringové společnosti.
Vzhledem k výše uvedenému je skrytý factoring vhodným řešením ve vztahu k odběratelům, kteří factoring nepovolují, nebo když není např. z obchodních důvodů vhodné odběratele o spolupráci s factoringovou společností informovat.

INKASO POHLEDÁVEK

Umíme zajistit jednorázové odkoupení Vašich bonitních i starších a obtížně vymahatelných pohledávek. Samozřejmě zajistíme i inkaso pohledávky, pokud nedáváte přednost jejímu odprodeji. Inkaso probíhá na základě smlouvy o postoupení pohledávky na časově omezenou dobu, za předem stanovených finančních podmínek. Vždy potřebujeme vědět, kdy a z jakého titulu daná pohledávka vznikla a zda preferujete inkaso či odprodej. V případě naší vzájemné spolupráce je zapotřebí co nejpřesněji doložit vznik pohledávky.

VÝHODY SPOLUPRÁCE S NÁMI

Rychlost

Sami prověřujeme klienta a faktury, pokud dojde k vzájemné shodě, vyplácíme finance do 48 hodin.

Individuální přístup

Službu poskytujeme přesně podle individuálních potřeb klienta.

Jednorázovost

Klient není vázán žádnou rámcovou smlouvou, volí si sám, které fakturace bude chtít profinancovat a které nikoli.

Pevná cena

Jasně stanovená finanční odměna za celou službu, popř. za služby nadstandardní.

JAK FACTORING FUNGUJE?

  • uzavření smlouvy o postoupení pohledávky či uzavření smlouvy o faktoringové spolupráci
  • klient postupuje pohledávku (smlouva)
  • vyplácení zálohové platby dle dohody do 2 dne po vystavení faktury
  • odběratel hradí pohledávku v plné výši na účet factora
  • po obdržení platby je provedeno vyúčtování pohledávky a pohledávka je vyrovnána na účet klienta

841 000 000

(Není placenou linkou, Vaše volání je zpoplatněno dle Vašeho tarifu.)

STAPOL GROUP s.r.o.

č.p. 177, 373 22 Ločenice
IČ: 28156803
DIČ: CZ28156803
Registrace: Spisová značka C 20812 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Telefon: 00420 841 000 000
E-mail: stapolgroup@gmail.com

Výpisy: z OR, z ŽR, o registraci DPH